Новини ЄДЦ

Новини ЄДЦ (64)

     В  Центрі надання адміністративних послуг у м. Білгороді-Дністровському  є можливість отримати адміністративну послугу – відомості з державного земельного кадастру у формі витягу.

    Ця послуга у ЦНАП значно спрощує процес отримання такого документу.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто адміністратору ЦНАП, який після перевірки повноважень особи – суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги приймає рішення, щодо можливості реєстрації заяви.

 Заявником може виступати власник або користувач земельної ділянки або уповноважена ним особа за дорученням.
 У разі звернення фізичної особи заява повинна містити підпис суб’єкта звернення. У разі звернення юридичної особи заява повинна містити підпис уповноваженої особи суб’єкта звернення, а також печатку суб’єкта звернення.
  Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.
   
Способи отримання відповіді (результату):
Витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру отримується особисто суб’єктом звернення у адміністратора ЦНАП за наявності документа, що підтверджує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність).

Реквізити для перерахування коштів:

Одержувач  :    УДКСУ у Білгород-Дністровському районі Одеської області

Р/рахунок                    33212879727011

     

банк :        ГУ ДКСУ  в  Одеській  області

     
МФО:                 828011      

ЄДРПОУ :       37894104

     

Платник : П.І.Б./ Юридична особа

 

 

 

код бюджетної класифікації     22012500

Розмір плати ( грн.)

Найменування платної адміністративної послуги

 

1. Видача витягу з ДЗК про земельну ділянку

80,00

м .  Білгород-Дністровський

 

Всього без ПДВ

80,00

Загальна сума, що підлягає оплаті без ПДВ

     

Вісімдесят  грн.

 

 

Крок 1.

Для створення громадського об’єднання вам необхідно визначитися із його формою: громадська організація або громадська спілка.   Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» засновниками та членами (учасниками) громадської організації є фізичні особи, а громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

            Після визначення кола учасників-засновників, а відповідно і форми об’єднання, необхідно провести установчі збори, на яких вирішити питання щодо власної назви об’єднання, мети його діяльності, місцезнаходження, керівних органів та їхнього персонального складу. Також на момент проведення зборів необхідно скласти проект Статуту, який доречно обговорити та затвердити на таких зборах.

            Безумовно для якісного складення документів я рекомендувала б звернутись до юриста, але, якщо ви відчуваєте в собі сили, то проаналізувавши вимоги закону «Про громадські об’єднання», положення податкового законодавства щодо неприбуткових підприємств, ви зможете скласти такі документи самостійно. До речі, на сайті Головного територіального управління юстиції у м. Києві  єтипові зразки документів для створення громадського об’єднання, якими можна скористатися як прикладом.

            Обов’язково під час установчих зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, а також скласти реєстр осіб (громадян), які брали в них участь. Детальні вимоги щодо протоколу установчих зборів та реєстру учасників містяться в ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання».

Також необхідно визначитись із особою відповідальною за подальшу взаємодію із органами реєстрації і зафіксувати це в протоколі.

            Статут і протокол повинні бути підписані від імені учасників-засновників головою та секретарем зборів, нотаріального засвідчення їхніх підписів не вимагається.

            Хотілося б також звернути увагу на одну особливість. Відповідно до п.7 ст.7 Закону України «Про громадські об’єднання» повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку. Таким чином, якщо засновники об’єднання планують в подальшому приймати активну участь в його діяльності як члени, це слід зафіксувати в статуті.

 Крок 2.

Установчі збори проведені, про що складений протокол. Текст статуту затверджений. Тепер ми маємо не більше 60-ти днів для здійснення державної реєстрації нашого громадського об’єднання.

Особа, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій готує для подачі пакет реєстраційних документів.

Вичерпний перелік таких документів наведений в ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а саме:

1.    заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, за формою № 1, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 року;

2.    примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників, тобто протокол установчих зборів громадського об’єднання;

3.    відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)

4.    установчий документ юридичної особи, тобто статут;

5.    реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах;

6.    документи, що підтверджують повноваження представника.

Хотілося б звернути вашу увагу на дуже зручний сервіс, що впроваджений Міністерством юстиції України і має назву «Он-лайн будинок юстиції» . Цей сервіс є корисним тому, що він надає змогу завантажити документи, які ви плануєте подати на реєстрацію, і здійснити їхню попередню експертизу фахівцями відповідного територіального управління Міністерства юстиції із наданням рекомендацій щодо виправлення допущених помилок.

Крок 3

Ми маємо пакет документів і готові подавати його на реєстрацію. Питання «куди»? Відповідно до абзацу 2 пункту 5 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5 державна реєстрація громадських формувань, у випадках, передбачених законами, проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами в межах повноважень, визначених Законом.

Державна реєстрація громадських формувань територіальними органами Міністерства юстиції України проводиться за місцезнаходженням громадського формування. Тобто нам треба йти до територіальних управлінь Мінюсту. Також, наказом Міністерства юстиції України «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» від 17.06.2016 № 1717/5 передбачена можливість подачі документів для державної реєстрації через центри надання адміністративних послуг та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офіси.

Контактні дані центрів надання адміністративних послуг та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна знайти на сайтах територіальних управлінь Міністерства юстиції України.

Крок 4

Ви подаєте пакет документів на реєстрацію. В обмін на документи від державного реєстратора ви отримуєте ОПИС документів, що надаються юридичною особою держаному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Цей документ дуже важливий і повинен бути вами обов’язково збережений через одну деталь. У його верхньому правому куті міститься унікальний код, який дає можливість переглянути результат надання адміністративних послуг

  За посиланням можна отримати платний або безкоштовний витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також переглянути дійсний статут юридичної особи, що може бути необхідним для вас або ваших контрагентів.

 Крок 5

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» розгляд документів, поданих для державної реєстрації громадського об’єднання із статусом юридичної особи здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Як результат, ви отримаєте Виписку з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка підтверджує, що реєстрація вашого громадського об’єднання здійснена, йому присвоєний відповідний ідентифікаційний код, проведений обмін інформацією із податковим органом та відповідним управлінням статистики.

Статут державним реєстратором не засвідчується і вам не повертається, але в електронному вигляді він вноситься до вашої реєстраційної справи і є «еталонним». Це означає, що ви можете виготовляти будь-яку необхідну вам в роботі кількість примірників Статуту, але вони повинні бути абсолютно ідентичні примірнику, що подавався при державній реєстрації.

Тепер вас чекають у граверній майстерні, щоб виготовити печатку, у податковій – щоб внести ваше об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у банку – щоб відкрити рахунок.

Ці базові знання допоможуть вам грамотно оформити та зареєструвати громадське об’єднання!

Нехай ваш осередок громадського суспільства працює на користь українців!

 

 

 

4 квітня 2016 року набрали чинності норми закону №888-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг", що стосуються сфери реєстрації місця проживання.

Насправді, зміни – косметичні. Що це означає для кожного українця
.

Що саме змінив закон?


1. Можна забути про "паспортний стіл".
Тепер замість Державної міграційної служби України для реєстрації місця проживання треба звертатися до виконавчого органу місцевої ради, або ж до сільського голови, якщо не утворений виконавчий орган сільської ради.

2. У випадку зміни місця проживання вже не потрібно нести талон зняття з реєстрації.
Навіть якщо нове місце проживання особи знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, то реєстраційний орган все одно самостійно надсилатиме повідомлення про зняття особи з реєстрації за попереднім місцем проживання особи.

3. Розмір плати за реєстрацію місця проживання дещо підвищено.
Якщо раніше
вартість реєстрації становила 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян – 85 копійок, то зараз реєстрація коштуватиме 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати -  12,33 грн.

4. Пом'якшено адміністративну відповідальність за проживання без реєстрації місця проживання.
Якщо раніше передбачались як попередження, так і штраф – то тепер залишили лише попередження. Воно застосовуватиметься до осіб, які цілеспрямовано прибули реєструвати нове місце проживання, проте після зняття з реєстрації попереднього місця проживання вже спливло 30 календарних днів.

Отже, певні зміни дійсно відбулись.

Однак сама дозвільна модель реєстрації місця проживання, тобто система, що успадкована Україною з часів існування СРСР, за якої особа жорстко "прив'язана" до прописаної адреси у паспорті, – залишається.

Закон стосується насамперед процесу з децентралізації влади. У громадян більше немає потреби звертатися до Державної міграційної служби, і вони можуть отримати цю послугу максимально близько до свого місця проживання та набагато швидше. Адже тепер послугу можна отримати навіть у селі, де є виконавчий орган чи сільський голова.

Крім того, для отримання послуги тепер доведеться витрачати замість 3 днів, як це було фактично, адже документи з центрів надання адміністративних послуг передавалися до ДМС і назад у зворотному порядку, до 30 хвилин.

Однак щодо самого змісту "реєстрації місця проживання" та процедури – зміни наразі не принципові.

Громадяни й надалі мусять збирати документи та підтверджувати право проживання у житлі для цієї реєстрації, оскільки перелік документів, необхідний для даної процедури, не зазнав суттєвих змін.

А без цього, в свою чергу, неможливо отримувати більшість адміністративних і соціальних послуг.

Шановні мешканці м. Білгорода-Дністровського

 та Білгород-Дністровського району!

 

    З 04 квітня 2016 року на виконання Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»  Державна міграційна служба припиняє надання адміністративних послуг - «Реєстрація місця проживання/перебування особи»  та «Зняття з реєстрації місця проживання особи».

     За отриманням вище вказаних адміністративних  послуг  Ви повинні звертатися до відповідних міської, сільських та селищних  рад.

  В Центрі надання адміністративних послуг у м. Білгороді- Дністровському за адресою: вул.  Єврейська, 21  приймаються  документи для надання цих послуг  для мешканців м. Білгорода-Дністровського.

 

 

ВРУ прийняла ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 Верховною Радою України прийнято Закон України від 26.11.2015 № 835-VІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", положення якого спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг, як відкритість та прозорість, оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, доступність та зручність для суб’єктів звернень.

  Зазначеним Законом внесено зміни, зокрема, до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", що набувають чинності 01.01.2017, якими запроваджуються нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а саме:

-  скасовується оформлення ліцензії та документів дозвільного характеру,  як документів у паперовій формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії та документа дозвільного характеру шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з цього реєстру, яка видається суб’єкту господарювання безоплатно;

-  скасовується переоформлення ліцензії у разі зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

-  запроваджується можливість подання суб’єктом господарювання документів до органу ліцензування, дозвільного органу в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів;

-  скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії чи ліцензіата  про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих рішень на порталі електронних сервісів. Аналогічні зміни стосуються повідомлення про прийняті дозвільним органом рішення щодо видачі та відмови у видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру.

  Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено до 1 січня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати.

 

 

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає передачу до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій надання адміністративних послуг, що мають найбільший попит серед жителів територіальних громад. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від Президента 28 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні щодо останнього етапу проходження документу.

Відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг ухвалено парламентом 10 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади. Зазначається, що у результаті це має позбавити жителів необхідності збирати відповідні довідки про склад сім’ї та проживання, що необхідні при наданні соціальних та інших послуг.

Документом також пропонується спростити процедуру отримання інформації з Державного земельного кадастру. При цьому, право на надання такої інформації матимуть посадові особи органів місцевого самоврядування, в тому числі і адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Інформація з Державного земельного кадастру надаватиметься також в електронній формі, в першу чергу нотаріусам і державним реєстраторами речових прав, що дозволить забезпечити швидке та комплексне надання ними послуг.

 

Крім того, за законом, переглядаються окремі процедури реєстрації місця проживання. Вказано, що у зв’язку з цим, скасовується необхідність отримання талону зняття з реєстрації, надається можливість відповідним посадовими особами виконавців послуг з управління чи утримання багатоквартирного будинку або гуртожитку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу подавати заяви про реєстрацію місця проживання особи тощо.

Повідомляємо, що 30.09.2015 р. опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 26.08. 2015 №747 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №466».

У зв’язку з вищенаведеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені нові бланки декларацій :

             -  про  початок  виконання  підготовчих  робіт ;

             -  про  початок  виконання  будівельних  робіт  (крім  об’єктів інженерно-транспортної  інфраструктури ;

 - про початок виконання будівельних робіт на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури.

Ознайомитись із зразками бланків декларацій можна на сайті: http://www.dabi.gov.ua/index.php/blanki-dokumentiv 

Повідомляємо, що 01.10.2015  опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 №750 «Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів ».

У зв’язку з вищенаведеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені нові бланки декларацій :

- про готовність об’єкта до експлуатації (крім об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури);

 - про готовність об’єкта  інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації;

- про готовність до експлуатації об’єкта, будівельні роботи на якому виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання

  - про готовність об’єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право 
власності за рішенням суду)

Ознайомитись із зразками бланків декларацій можна на сайті: http://www.dabi.gov.ua/index.php/blanki-dokumentiv 

 

 

Відповідно до постанови КМУ від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (зі змінами внесеними від 20.05.2015 № 311) Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження (замість 10 днів).

Аналіз звернень суб’єктів господарювання свідчить, що неоднозначне тлумачення суб’єктами господарювання та дозвільними органами терміну «принцип мовчазної згоди», передбаченого Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), призводить до неможливості його практичного застосування.

Ґрунтовний аналіз механізму застосування принципу мовчазної згоди з урахуванням основ правової теорії дозволяє дійти висновку про наступне. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено. 

Механізм застосування принципу мовчазної згоди визначений частиною шостої статті 41 Закону, а саме: у разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу. 

Для розуміння зазначених норм Закону необхідно звернутись до основ правової теорії. 

Теорія права стверджує, що умовами (передумовами), необхідними для виникнення правовідносин, є: 

наявність суб’єктів правовідносин (щонайменше двоє); 

правова норма, без якої суспільні відносини не набудуть правового характеру; 

юридичний факт – поштовх до виникнення правовідносин, певні життєві обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин. 

Юридичні факти класифікують за різними ознаками, однією з яких є вольова ознака. 

За цією ознакою юридичні факти поділяють на події та дії (бездіяльність). 

Дія – це активна, свідома поведінка суб’єкта правових відносин, що має за мету досягнення певного правового результату. 

Бездіяльність – це пасивна форма поведінки суб’єкта правовідносин, що полягає у невчиненні нею конкретних дій (дії), які вона повинна вчинити в даних конкретних умовах.

Такі дії (бездіяльність) зазначаються у диспозиції правових норм. 

Використовуючи для аналізу норми Закону, якими регламентуються підстави застосування принципу мовчазної згоди, та викладену теоретичну модель, отримуємо наступні висновки. 

Подаючи заяву на отримання дозволу, між суб’єктом господарювання та дозвільним органом виникають правовідносини, конструкція яких складається з наступних структурних елементів: 

1) суб’єкти: управомочена особа (носій права) – суб’єкт господарювання та зобов’язана особа (носій обов’язку) – дозвільний орган; 

2) об’єкт: дозвіл – реальне благо, з приводу якого суб’єкт господарювання та дозвільний орган вступають у правовідносини; 

3) зміст: суб’єктивне право – передбачена нормами Закону можливість для суб’єкта господарювання отримати документ дозвільного характеру; 

4) юридичний обов’язок – приписи Закону, які зобов’язують дозвільний орган у встановлений строк видати дозвіл або прийняти рішення про відмову у його видачі. 

Диспозицією частини шостої статті 41 Закону передбачено, що у випадку невиконання дозвільним органом свого юридичного обов’язку (в установлений Законом строк видати документ дозвільного характеру або направити повідомлення про відмову у його видачі) тобто через свою бездіяльність, суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру. 

Таким чином, юридичний факт, який полягає у бездіяльності дозвільного органу, стає передумовою для виникнення правовідносин, у яких суб’єкт господарювання може застосувати принцип мовчазної згоди. 

При цьому дії дозвільного органу, які пов’язані з несвоєчасним направленням суб’єкту господарювання рішення про відмову у видачі документу дозвільного характеру, не створюють для нього (суб’єкта) ніяких правових наслідків, оскільки виконання таких дій дозвільним органом здійснюється з порушенням умов, зазначених у диспозиції абзацу сьомого частини п’ятої статті 41 Закону. 

За таких обставин дії дозвільного органу не потрапляють під визначення поняття «юридичний факт». 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що право суб’єкта господарювання на застосування принципу мовчазної згоди не може бути змінене або припинене у зв’язку із направленням дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру із порушенням строків, встановлених абзацом сьомим частини п’ятої статті 41 Закону. 

У зв’язку з цим, рекомендуємо суб’єктам господарювання, у разі невиконання дозвільним органом свого юридичного обов’язку, направляти рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення до дозвільного органу «повідомлення  про початок роботи», застосовуючи право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, отримане за принципом мовчазної згоди (із зазначенням дати). 

В свою чергу, дозвільним органам рекомендується брати до уваги таке повідомлення та розцінювати набуття права суб’єктом господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності як юридичний факт, який не може бути змінено або припинено у зв’язку з несвоєчасним направленням йому рішення про відмову у видачі документу дозвільного характеру.

Страница 1 из 5